Laterale enkelklachten en de rol van de peroneuspezen

Online cursus over peroneuspezen

Deze cursus is bedoeld om problemen te behandelen waarmee jij in de dagelijkse praktijk wordt geconfronteerd. We behandelen enkele van de belangrijkste problemen van patiënten met enkelklachten waar de peroneuspezen of direct aangrenzende structuren een rol spelen. Hoewel de cursus voornamelijk gericht is op de kliniek, worden er ook vragen gesteld over de manier waarop u de ‘best research evidence’ kunt toepassen.

Cursus als e-learning

Klik op de onderstaande knop om naar de e-learning te gaan:

Naar de e-learning

Integreren van kennis

Deze les bieden we o.a. training in kritische beoordeling van de literatuur en vaardigheden bij evidence based besluitvorming. We doen dit door je van een speciale vorm van korte samenvattingen aan te bieden van beschikbaar bewijs, dit wordt gevormd door CAT’s.

Een ‘critically appraised topic’ het is in feite een kortere en minder diepgaande versie van een systematische Review. Een CAT is een samenvatting en beoordeling gebaseerd op meerdere studies. Een belangrijk voordeel hiervan is de eenvoud en beknoptheid. Daarnaast bieden ze een goede mogelijkheid om beoordelingen en samenvattingen van bewijs met anderen te delen, en kan het gebruik van CAT bijdragen aan het efficiënt toepassen van EBP.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor podotherapeuten, registerpodologen en fysiotherapeuten met bijzondere interesse in voet en enkel. Ook oefentherapeuten (Mensendieck/Cesar) komen in aanmerking voor deze e-learning.

Andere zorgverleners die een bijzondere interesse hebben in voet en enkel kunnen deelnemen aan deze e-learning. Accreditatie is toegekend door: KABIZ (Registerpodoloog (Stichting LOOP)) en ADAP (Podotherapeuten (NVvP)).

Vereist beginniveau

Deze cursus is bedoeld voor gediplomeerde podotherapeuten, registerpodologen en fysiotherapeuten met bijzondere interesse in voet enkel.

Didactische vormgeving

Met deze cursus leer je hoe je beschikbaar en relevant bewijsmateriaal vindt, hoe je situaties herkent waarbij het bewijsmateriaal toepasbaar is in de dagelijkse praktijk en hoe je resultaten uit het bewijsmateriaal kunt toepassen in je eigen praktijk.

Deze compacte twee uur les moeten jou helpen eraan te denken dat je je routines kunt veranderen en dat je in staat bent een kwaliteitsslag te maken in je eigen praktijk.

De les bestaat uit twee delen van ruim 1 uur online. In elk deel tref je steeds korte video’s die worden afgesloten met een vraag. Je moet de vraag zelf uitwerken op een digitaal kladblok. De video die volgt legt de gestelde vraag uit en gaat weer verder met de les. Na afloop van de lessen maak je een toets en vul je de evaluatie in. Wij controleren je werk en als je alles aantoonbaar hebt gevolgd en ingevuld dienen we jouw naam in voor de accreditatiepunten en krijg je je certificaat toegestuurd (in PDF formaat).

Anatomie, fysiologie, pathologie en beleid

Kennis van anatomie maakt je beter in je vak. Het helpt je bij het klinisch redeneren. Wat is de verhouding tussen pees en ligament, en de samenhang? Goed klinisch kunnen redeneren en kennis hebben van anatomie, pathologie en fysiologie maken je een betere zorgverlener.

In deze les proberen we dieper in te gaan op de wetenschappelijke artikelen die gevonden zijn bij de onderzoeksvraag.

We proberen complementaire kennis aan te reiken voor het paramedisch handelen. Doel is een integratie tot stand te laten komen tussen kennis uit onderzoek en praktisch handelen.

Na deze les kan je jouw beleid (waar nodig) beter afstemmen met andere behandelaars, maar ook met de patiënt/cliënt. Door betere communicatie, en met wederzijds begrip en respect voor elkaars behandelwijze.

Vakinhoudelijke criteria

De inhoud van deze les sluit aan bij de beroepsuitoefening en het beroepsprofiel van de podotherapeut, fysiotherapeut en de registerpodoloog in meerdere onderdelen:

Praktijkgericht onderzoeken en innoveren

Na deze les kan je wetenschappelijke informatie verzamelen, deze met kritische blik interpreteren en deze toepassen in/op de dagelijkse praktijk. Je leert de resultaten uit onderzoek toe te passen in/op de podotherapeutische context. Je leert handelen op basis van de principes van EBP.

Anamnese

Na deze les kan je gerichte informatie uitvragen om een goed beeld te kunnen vormen van de klacht en de mogelijke diagnose (mogelijk uit te sluiten diagnoses).Je leert welke screening en anamnese ingezet kan worden. Je leert gebruik te maken van het ICF model om te identificeren welke persoonlijke-, sociale- en omgevingsfactoren belemmerend of bevorderend zijn en invloed kunnen hebben op de hulpvraag van de patiënt / cliënt.

Podotherapeutisch onderzoeken & diagnosticeren

Na deze les kun je diverse onderzoeken uitvoeren om de oorzaak van de klacht van de patiënt / cliënt in kaart te brengen. Je hebt gezien hoe relevante beeldvormende, vasculaire, neurologische en/of biomechanische diagnostiek uitgevoerd moet worden. Je leert dat je op basis van de gegevens uit de anamnese kan bepalen welke aspecten onderzocht dienen te worden bij chronische laterale enkelklachten. Je leert op basis van een proces van klinisch redeneren te komen tot een podotherapeutische diagnose en hoe je conclusie kan trekken in voorspelbare en nietvoorspelbare situaties.

Planvorming

Na deze les kun je op basis van anamnese, onderzoek en de podotherapeutische diagnose, een besluit nemen over de in te stellen behandeling, samen met de cliënt en kun je haar of hem beter adviseren en/of kun je een verwijzing uitschrijven. Je leert te handelen op basis van de principes van EBP, je leert beter hoe je gegevens verzamelt en leest uit recente wetenschappelijke literatuur en je leert relevante bevindingen toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Docenten

Robert Wonink

Robert Wonink studeerde podologie (voetkunde) aan de Academie voor Podologie (AVP). Hierna specialiseerde hij zich verder als docent podologie. In 1991 begint hij met het doceren van de hoofdvakken anatomie van voet en enkel, biomechanica, kinderpodologie en orthopedische schoentechniek.

In 2004 richt Robert Wonink Podozorg Nederland op. In 2007 specialiseert hij zich verder in reuma en echografie. Sinds 2009 is Robert docent musculoskeletale echografie van voet en enkel. In 2014-2017 werden deze lessen gegeven op de Hogeschool voor Medische Beeldvorming. Sinds 2018 is Robert vooral in het buitenland actief als docent echografie.

Sinds 2017 bekleed hij een fellowship in de OMERACT FUSS RA Group in Leeds, UK. Hij is tevens lid van de sectie echografie van de NVMBR (Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie).

De American Orthopaedic Foot and Ankle Society (AOFAS) heeft de heer Wonink in 2017 de mogelijkheid geboden om als vrijwilliger aan werk te gaan in gebieden waar hulp (meer dan) welkom is samen met Dr. I. van Dalen en de AOFAS orthopedisch chirurg Dr. Michael Strauss.

Sinds april 2011 werkt Robert Wonink samen met dokter van Dalen, orthopedisch chirurg gespecialiseerd in de voet- en enkelchirurgie, als echografist op de poli orthopedie bij Bergman Clinics in Naarden. Door middel van deze nauwe vorm van samenwerking kan er een hoogwaardiger en meer patiëntvriendelijke zorg gerealiseerd worden.

Lesinhoud

Evidence Based Practice (best research evidence) voor laterale enkelklachten

Deel 1: Evidence based practice

 • Beoordelen van wetenschappelijk bewijs
 • Toepassen van het resultaat in de praktijk
 • Interventie onderzoek
 • Diagnostisch onderzoek

Deel 2: Anatomie, fysiologie, pathologie en beleid

 • Anamnese
 • ICF model
 • Podotherapeutisch onderzoeken & diagnosticeren
 • Klinisch redeneren
 • Planvorming
 • Beleid

Ontwikkelingen in het vakgebied

Evidence-based werken is een gedragsverandering die niet zo gemakkelijk in de praktijk te brengen is, maar er zijn wel maatregelen die hierbij helpen! De toepassing en implementatie van evidence-based practice in je dagelijkse praktijk vraagt een planmatige aanpak, waarbij op het basis van de kenmerken van de verandering en de kenmerken van de context de meest geschikte strategieën bepaald worden om EBP te implementeren. Het is verstandig om bij het invoeren van EBP gebruik te maken van je algemene kennis met betrekking tot het implementeren in de context waarin je werkzaam bent.

Het gebruiken van EBP in de praktijk is vaak een teamaangelegenheid die vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Strategieën die behulpzaam zijn bij het gebruik van EBP in de dagelijkse praktijk zijn richtlijnen, scholing, Journalclubs, reflectie en intervisie en het gezamenlijk ontwikkelen van een cultuur waar leren en werken hand in hand gaan.

Accreditatie

Deze scholing wordt geaccrediteerd door:

 • KABIZ - 4 punten
 • ADAP - 4 punten

Kosten

€150,00 excl. 21% BTW.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor deze cursus? Klik dan op de onderstaande knop en vul uw gegevens in.

Inschrijven e-learning

Deel deze pagina