Level 2, advanced Musculoskeletal Ultrasound of Foot and Ankle

Breng je echovaardigheden naar een hoger niveau met dé stoomcursus voor gevorderden!

Ons les- en trainingsprogramma stelt jou in staat je te ontwikkelen tot een voet- en enkelspecialist die beschikt over meer diepgaande kennis over de anatomie en pathologie van voet en enkel.

Deze opleiding is toereikend voor een voortgezette professionele carrière in de echografie van voet en enkel in de eerste lijn. Als gevorderde professional ben je na deze opleiding in staat om zelfstandig targetecho’s en diagnostische echo’s te maken van kleine en van moeilijke structuren in voet en enkel en de pathologie daarvan. Tevens kun je daar op een geprotocolleerde wijze verslag van doen.

Waarom? 5 redenen!

Voor MSK-echografisten die de weg kennen in de voet start het advanced les- en trainingsprogramma, level 2. Waarom is goede vaardigheid in echografie zo belangrijk?

1) De klinische bruikbaarheid

Met echografie kun je beter pathologie opsporen en kwantificeren dan met ieder andere onderzoekmethode in jouw praktijk.

2) Strakke controle op voet- en enkelaandoeningen

Door het beter kunnen opsporen en kwantificeren kan een meer optimaal individueel therapieplan worden opgesteld, wat kan leiden tot effectievere behandelingen.

3) Het verhoogt de competentiestandaard van jou als voetprofessional

Echografisch onderwijs verbetert jouw specialistische vaardigheden op het gebied van pathologie, het managen van bijbehorende functionele beperkingen van jouw patiënt en het op tijd opstarten van gerichte therapie. Dit alles verhoogt jouw competentiestandaard en jouw professionele positie t.a.v. verwijzers en patiënten.

4) Beeld draagt bij aan begrip en acceptatie bij de patiënt

Door het in beeld brengen van de pathologie en de functie beperking, wordt het voor de patiënt begrijpelijker wat de oorzaak van een beperking en/ of pijn is en kan de patiënt, indien nodig, beter begrijpen hoe een bepaalde beweging gemaakt moet worden of spieren aangespannen moeten worden.

5) In andere landen is het al bewezen

Zoals bijvoorbeeld in Engeland:

 • 82% van de podotherapeuten gebruiken hier echografie om beslissingen met betrekking tot behandelingsopties te ondersteunen.
 • 70% als onderdeel van hun algemene praktijk.
 • 49% voor musculoskeletale problemen.
 • 46% voor vasculaire beoordelingen.
 • 14% ter ondersteuning van hun chirurgische praktijk.

Praktische informatie

Lesdagen

Les 1: 4 november 2021
Les 2: 18 november 2021
Les 3: 16 december 2021
Les 4: 13 januari 2022
Examen: 31 januari 2022

Locatie en tijden

De hands-on lessen vinden plaats in het professionele Experience Lab in de SOMT-University of Physiotherapy van Enraf-Nonius, Softwareweg 7, 3821 BN Amersfoort . De lestijden zijn van 09:00 uur -17:00 uur op de onderstaande lesdagen (donderdagen)

Docent(en)

Robert Wonink: MSU echografist en registerpodoloog (eerste docent)

De heer Wonink studeerde podologie aan de Academie voor Podologie. Daarna specialiseerde hij zich verder als docent podologie. In 1991 begon hij anatomie van voet en enkel, biomechanica, pediatrische podologie en orthopedische schoentechnologie te onderwijzen.

In 2004 richtte de heer Wonink Podozorg Nederland op. In 2007 specialiseerde de heer Wonink zich in reuma en echografie. Sinds 2009 doceert de heer Wonink musculoskeletale echografie van de voet en enkel. In 2014-2017 werden deze lessen gegeven aan de hogeschool in Haarlem. De heer Wonink is sinds 2017 werkzaam als echografieleraar in het buitenland.

Sinds 2017 bekleed de heer Wonink een fellowship in de OMERACT Foot and Ankle Working Group in Leeds, Verenigd Koninkrijk.

Hij is ook lid van de sectie echografie van de NVMBR (Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie).

Sinds april 2011 is de heer Wonink werkzaam als echoscopist bij Dr. Van Dalen, orthopedisch chirurg gespecialiseerd in voet en enkel in de polikliniek van Bergman Clinics, Naarden.

Mienke van der Goot: MSU echografist en fysiotherapeut (tweede docent)

Bij voldoende deelnemers is de tweede docent Mienke van der Goot, echografist en fysiotherapeut, werkzaam als echografist voor dr. Maarten Moen, sportarts gespecialiseerd in voet en enkel in de polikliniek van Bergman Clinics, Naarden.

Werkwijze

De opleiding 'Level 2: Musculoskeletal Ultrasound of Foot and Ankle' wordt verzorgd door SonoSkills. De contactlesuren vinden plaats bij Dutch HealthTec Academy, Sint Laurensdreef 22, 3565 AK Utrecht. De lessen worden gegeven op de ochtend en de aansluitende middag. De lestijden zijn van 10:00 uur tot 17:00 uur.

De opleiding heeft een looptijd van 3 maanden, inclusief roostervrije weken.

Tijdens de opleiding wordt zowel zelfstandig als in groepen gewerkt. Er wordt deelgenomen aan:

Online hoorcollege

Deze lessen worden individueel thuis gevolgd. In de colleges wordt de lesstof aan de hand van een PowerPoint uitgelegd, moeilijke onderdelen worden nader verklaard.

Praktijkles

Praktijklessen worden verzorgd in het skillslab waar meerdere beeldvormende apparatuur staat. Gedurende een praktijkles werken de studenten in kleine groepjes. Deze bijeenkomsten bestaan uit een instructie, een demonstratie en het onder begeleiding, uitvoeren van (een deel van) het onderzoek. Er wordt aandacht besteed aan de diverse manieren waarop het mogelijk is om structuren echografisch af te beelden.

Zelfstudie

Door middel van zelfstudie maakt de student zich de stof (individueel) eigen. Dit gebeurt door het bestuderen van verschillende bronnen maar ook door het uitvoeren van opdrachten en/of het opdoen van ervaring op de werkvloer.

Waar bestaat deze opleiding uit?

 1. Echofysica, optimalisatie van het beeld en Doppler.
 2. Echografische anatomie; herkennen van kleine en van moeilijke structuren.
 3. Klinische anatomie van kleine en van moeilijke structuren in voet en enkel; per regio.
 4. Echografische anatomie van kleine en moeilijke structuren; normale beelden; per regio.
 5. Pathologie van kleine en moeilijke structuren in voet en enkel; per regio.
 6. Echografie van pathologie van kleine en van moeilijke structuren in voet en enkel; per regio.
 7. Verslaglegging van een diagnostisch echo-onderzoek en van targetechografie.
 8. Examen.

Onderzoeksvaardigheden

 • Het uitvoeren van een grondig echografisch onderzoek in verschillende vlakken.
 • Normale ultrasone anatomie van kleine en moeilijke structuren en voorkomende normale varianten hierbij kunt u onder andere denken aan: Zenuwen, ligamenten, peeskokers, retinacula, kraakbeen, (fibreuze) tunnels, vloeistoffen (sereus vocht, proteoglycanen, bloed (oud en vers), synoviaal vocht en pus) van voet en enkel herkennen.
 • Degeneratie, scheuring en ontsteking van perifere zenuwen en ook van pezen herkennen.
 • Neuropraxie, pathologisch knikken en tumorvorming van intercapitale zenuwen herkennen en differentiëren met (samengaande) bursitis en vetkamerschade.
 • Subenthesionale erosieve degeneratie herkennen bij achillespees en fascia plantaris.
 • Schade aan de plantaire platen herkennen en classificeren.
 • Occulte fracturen herkennen en classificeren.
 • Integriteit van het springligament bepalen.

Pathologie van voet en enkel

- Schade aan mediale ligamentaire structuren

- Pathologie van de enkel

 • Pathologie van de anterieure enkel
  • Afwijkingen van de anterieure pezen
  • Impingement van de anterieure enkel
 • Pathologie van de laterale enkel
  • Schade aan laterale ligamentaire structuren
  • Tenosynovitis van peroneuspezen
  • Instabiliteit van peroneuspezen
  • Splijten van de peroneus brevispees
 • Pathologie van de mediale enkel
  • Schade aan mediale ligamentaire structuren
  • Afwijkingen van de tibialis posteriorpees
  • Accessoir naviculare
  • Posterieur impingement en os trigonumsyndroom
  • Tarsaal tunnelsyndroom
 • Pathologie van de posterieure enkel
  • Tendinopathie van de achillespees
  • Ruptuur van de achillespees
  • Plantarispees
  • Bursitis en exostose van Haglund
 • Ossale (gewrichts)afwijkingen
  • Synovitis
  • Chondrale en osteochondrale letsels
  • Occulte fracturen
 • Knobbels en gezwellen in de enkel
  • Ganglia
  • Neurogene tumoren
  • Weke delen abcessen

- Pathologie van de voet

 • Dorsale achtervoet en middenvoet
  • Tibialis anterior en afwijkingen van de extensorenpezen
  • Hypertrofie van het tuberculum peroneum
  • Fractuur van het os peroneum
  • Neuropathie van de diepe peroneus zenuw
  • Ligamentaire schade midtarsaal en occulte fracturen
  • Artritis en neuropatische osteoartropathie
  • Plantaire achtervoet en middenvoet
  • Fasciitis plantaris en fasciale rupturen
  • Plantaire fibromatose (Mb. Ledderhose)
  • Plantaire vaattrombose
 • Voorvoet
  • Gewrichtsaandoeningen
  • Inflammatoir
  • Degeneratief
  • Infectieus
  • Mb. Freiberg
  • Metatarsale stressfracturen
  • Scheuring van de plantaire plaat (‘turf toe’)
  • Neuroom van Morton en intermetatarsale bursitis
 • Knobbels en gezwellen in de voet

Kennis en vaardigheden

 • Met 'Level 2: Musculoskeletal Ultrasound of Foot and Ankle' beschikt u over geavanceerde en praktische vaardigheden op het gebied van medische beeldvorming van voet en enkel.
 • Met 'Level 2: Musculoskeletal Ultrasound of Foot and Ankle' heeft u een grondige theoretische kennis van voet en enkel, dieper inzicht en beschikt over geavanceerde klinische vaardigheden.
 • Met 'Level 2: Musculoskeletal Ultrasound of Foot and Ankle' bent u doorontwikkeld binnen het vakgebied voet en enkel, en kan deze kennis toepassen.
 • Met 'Level 2: Musculoskeletal Ultrasound of Foot and Ankle' kunt u wetenschappelijke methoden van medische beeldvorming in de praktijk toepassen en kritisch evalueren wat hem/haar in staat stelt veranderingen van inzicht te beheren en de kwaliteit van voetzorg te bevorderen.
 • Met 'Level 2: Musculoskeletal Ultrasound of Foot and Ankle' heeft u het vermogen om kennis over echografie te integreren in de dagelijkse praktijk van de eerstelijns voetzorg.
 • Een afgestudeerde 'Level 2: Musculoskeletal Ultrasound of Foot and Ankle' heeft vaardigheden zoals zelfreflectie, klinisch redeneren en het vermogen om complexe problemen te beschrijven.
 • Een afgestudeerde 'Level 2: Musculoskeletal Ultrasound of Foot and Ankle' doet aan zelfstudie en is gecommitteerd aan levenslang leren in het proces van continue professionele ontwikkeling.

Toelatingseisen en benodigdheden

 • U heeft al de opleiding 'Level 1: Musculoskeletal Ultrasound of Foot and Ankle' met goed gevolg afgelegd of een gelijkwaardige opleiding gevolgd.
 • U beschikt al voor aanvang van de eerste les over een goed echosysteem met Doppler waarmee u zeer gedetailleerd alle structuren van de voet in beeld kunt brengen.
 • U beschikt over naslagwerken voor echografie van voet en enkel en over een boekje over Doppler echografie.

Opleidingskwaliteit

Accreditatie is in aanvraag.

Deze opleiding is toereikend voor een voortgezette professionele carrière in de echografie van voet en enkel in de eerste lijn. Als gevorderde professional bent u na deze opleiding in staat om targetecho’s en diagnostische echo’s te maken van kleine en van moeilijke structuren in voet en enkel en de pathologie daarvan. Tevens kunt u daar op een geprotocolleerde wijze verslag van doen.

Online gedeelte

Wij hebben een aparte huiswerkcursus ontwikkeld voor het gedeelte waarin de docent aan het woord is en uitleg geeft over zaken; het zogenaamde frontale lesgedeelte. U kunt het net zo vaak bekijken als u maar wilt, u kunt vooruit- en achteruitspoelen en/of delen overslaan. De cursus is ingedeeld naar regio.

Examens

Praktijkexamen 'Level 2: Musculoskeletal Ultrasound of Foot and Ankle'.

Doelstelling

Na de onderwijseenheid kan de student:

 • Systematisch echografisch onderzoek uitvoeren van voet en enkel;
 • De behandelde anatomische structuren echografisch afbeelden en interpreteren;
 • Gebruik maken van de juiste apparaat instellingen.

Examinator

Een ervaren radioloog met bijzondere interesse in echografie.

Begeleidend docent

De hoofddocent, de begeleidende docent.

Toetsinhoudelijk

Beeldinstellingen

 • transducerkeuze
 • frequentiekeuze
 • gain/tgc
 • focus
 • diepte

Anatomische kennis

De examinator mag naar eigen keuze structuren uit de behandelde lesstof uitvragen, maar zal dit bij alle studenten op een gelijkwaardige manier doen.

Kennis en vaardigheid

 • methodisch en systematisch
 • begrip en inzicht

Pezen

Per module is een aparte lijst van pezen die beoordeeld worden. Bijvoorbeeld voor practitioner:

 • pees van: m. peroneus longus longitudinaal en transversaal
 • pees van: m. peroneus brevis longitudinaal en transversaal
 • pees van: m. tibialis posterior longitudinaal en transversaal
 • pees van: m. flexor digitorum longus longitudinaal en transversaal
 • pees van: m. flexor hallucis longus longitudinaal en transversaal
 • pees van: m. extensor hallucis longus longitudinaal en transversaal
 • pees van: m. tibialis anterior longitudinaal en transversaal
 • pees van: m. extensor digitorum longus longitudinaal en transversaal
 • achillespees longitudinaal en transversaal

Ligamenten en fascia

Per module is een aparte lijst van ligamenten en fascia die beoordeeld worden. Bijvoorbeeld voor practitioner:

 • fascia plantaris
 • retinaculum peroneum
 • ligamentum talofibulare anterius
 • plantaire plaat ter hoogte van MTP-I en MTP-II
 • intersesamoïdale ligamenten

Weke delen

Per module is een aparte lijst van weke delen die beoordeeld worden. Bijvoorbeeld voor practitioner:

 • bursa subachillei
 • vetkamers onder de voorvoet
 • vetkamers onder de hiel
 • transversaal: mediale tarsale tunnel met zenuw(en) en bloedvaten
 • dorsale recessus: van MTP-I en MTP-II

Vaardigheid dynamisch

Per module is een aparte lijst van vaardigheden die beoordeeld worden. Dynamische tests horen bij de module advanced practitioner:

 • dynamische test: Mulderklik derde webspace
 • dynamische test: mediaal posterieur enkelimpingement
 • dynamische test: stabiliteit peroneuspezen
 • dynamische test: voorste schuiflade talocruraal gewricht

Eindbeoordeling

Censuur

Om een voldoende te behalen mogen niet meer dan 2 items met een onvoldoende of matig zijn beoordeeld.

Accreditatie

ADAP: 81 punten
LOOP: 85 punten

Financieel

Tarieven exclusief BTW

Cursus investering

€ 1790,00 inclusief toegang tot de online lesomgeving

Examengeld

€ 90,00 euro

Lesmap

€ 120,00 euro

Annulerings- en restitutiebeleid

Volledige restituties van alle betaalde bedragen worden gedaan als een scholing wordt geannuleerd door Podo-Educatie, of als de scholing opnieuw wordt gepland en u niet in staat bent om de nieuwe datum bij te wonen.

Annulering door deelnemers dient schriftelijk te geschieden. Als u uw betaalde boeking vier (4) weken vóór de scholingssdatum annuleert, worden de cursuskosten terugbetaald, verminderd met 25% van het cursusgeld. Er is geen restitutie beschikbaar als u binnen vier (4) weken voor de scholingsdatum annuleert.

Podo-Educatie is niet verantwoordelijk voor andere kosten die scholingsdeelnemers gemaakt hebben, inclusief maar niet beperkt tot reizen, autoverhuur, accommodatie, verzekeringen.

Aanmelden voor deze cursus

Aanmeldingen worden verzorgd via de website van SonoSkills. Wilt u zich aanmelding voor deze cursus? Klik dan op onderstaande knop en vul het formulier in.

Aanmelden

Deel deze pagina