Brancheopleiding medisch pedicure

Programma en planning

Tijdens de opleiding kan van onderstaand schema worden afgeweken. Dit is mede afhankelijk van de vorderingen binnen de groep.

Goed lezen voor aanvang opleiding

Onderstaande boeken goed bestuderen:

 • Theorie van de praktijk;
 • Richtlijnen, Hygiëne- en Arboregels in praktische situaties.

Er wordt met een V=Verplicht aangegeven wanneer het boek verplicht is te bestuderen omdat u daar examen in doet en met een A=Advies wanneer het als advies wordt gegeven omdat het belangrijk is voor de lessen en om achtergronden te kunnen begrijpen.

Per les staat vermeld of u een externe cliënt mee moet nemen en aan welke eisen deze moet voldoen. Er wordt van u verwacht dat u elke lesdag een oningevuld ABA-plan en een oningevuld screeningsformulier van de risicovoet bij u hebt (deze kunt u downloaden in Dropbox).

Het liefst 6 weken voor de eerste lesdag bij u zelf geen nagels meer knippen en eelt verwijderen, want we gaan dan op elkaar oefenen opdat u zelf ook eens kunt ervaren hoe het voelt als er aan uw voeten wordt gepedicuurd en we geen beroep hoeven te doen op externe cliënten. Op lesdagen waarbij vermeld staat: PRAKTIJK met externe cliënten wordt verwacht dat u een cliënt mee neemt die voldoet aan wat er staat beschreven bij “Zelf een patiënt meenemen, agenda per les” en we de leerdoelen kunnen oefenen op deze cliënten.

Als huiswerk wordt van u verwacht dat u zoveel mogelijk cliënten pedicuurt in tussenliggende tijd van de ene naar de andere les, met een minimum van twee per week. Dit geldt tevens voor de technieken, deze moeten zoveel mogelijk worden geoefend.

Vereiste is dat u op de eerste lesdag weet hoe u uw werkplek moet indelen en de procedure van desinfectie van de voeten en instrumenten kunt toepassen. Ook wordt er van u verwacht dat u de beide dispensers hebt gevuld 1 met podinail en 1 met alcohol 70% en dat deze voorzien zijn van stickers met wat erin zit. Ook vult u een pipetflesje met podinail en voorziet deze van een naamsticker en plakt u een sticker met de naam petroleumether op een leeg pipetflesje.

Op het tweede blad plaatst u de pedicuremachine, mes container, afgesloten doos met gaasjes/pleisters, extra handschoenen en alle andere spullen afhankelijk hoeveel bladen de tafel bevat.

Lestijden

Ochtendgroep: van 09.15 uur tot 13.15 uur
Middaggroep: van 14.00 uur tot 18.00 uur

Lesprogramma – BKD eisen

Klik op onderstaande knop om een overzicht van de BKD eisen per les te bekijken.

Bekijk BKD eisen

Dag 1

Leerdoelen

 • instrumententafel inrichten, product-, en instrumenten uitleg;
 • nagels knippen + evt. frezen en het reinigen van de nagelomgeving;
 • werkomgeving schoonmaken;
 • hygiëne richting cliënt, kleding en desinfectie instrumentarium;
 • anatomie van de nagel.

Demonstratie

 • product- en instrumentuitleg;
 • nagels knippen + evt. frezen en het reinigen van de nagelomgeving;
 • ABA-plan (elke lesdag zelf meenemen. Wordt wel geoefend, maar u heeft hier vrijstelling voor);
 • werkomgeving schoonmaken.

Praktijk

 • Zonder cliënten. Wij oefenen op elkaar.

Zelfstudie voor de volgende lesdagdelen

Blijf onderstaande boeken goed bestuderen:

V Theorie van de praktijk
V Richtlijnen, Hygiëne- en Arboregels in praktische situaties

A Voeten en Nagels, handboek voor pedicures en podotherapeuten en andere voetspecialisten, BSvL / Johan Toonstra en Anton de Groot

Dag 2

Leerdoelen

 • nagels knippen, frezen en het reinigen van de nagelomgeving;
 • eelt snijden en frezen;
 • fysiologisch en pathologisch eelt.

Demonstratie

 • eelt snijden en frezen.

Praktijk

 • met externe cliënten;
 • ABA-plan zelf meenemen.

Theorie

 • ABA-plan.

Zelfstudie voor de volgende lesdagdelen

Blijf onderstaande boeken goed bestuderen:

A Theorie van de praktijk
A Richtlijnen, Hygiëne- en Arboregels in praktische situaties

A Voeten en Nagels, handboek voor pedicures en podotherapeuten en andere voetspecialisten, BSvL / Johan Toonstra en Anton de Groot

Dag 3

Leerdoelen

 • ABA-plan;
 • nagels knippen, frezen en het reinigen van de nagelomgeving;
 • eelt en likdoorns snijden en frezen;
 • fysiologisch en pathologisch eelt;
 • nagelaandoeningen/-ziekten herkennen.

Demonstratie

 • likdoorns snijden en frezen.

Praktijk

 • met externe cliënten;
 • ABA-plan zelf meenemen.

Theorie

 • fysiologisch en pathologisch eelt;
 • nagelaandoeningen/-ziekten.

Zelfstudie voor de volgende lesdagdelen

Blijf onderstaande boeken goed bestuderen:

V Theorie van de praktijk
V Richtlijnen, Hygiëne- en Arboregels in praktische situaties

A Voeten en Nagels, handboek voor pedicures en podotherapeuten en andere voetspecialisten, BSvL / Johan Toonstra en Anton de Groot
A Antidruk

Dag 4

Leerdoelen

 • ABA-plan;
 • behandelen van nagels, eelt, likdoorns, kloven en ingroeiende nagels;
 • wondbehandeling;
 • huidziekten herkennen.

Demonstratie

 • kloven en ingroeiende nagels herkennen.

Praktijk

 • met externe cliënten;
 • ABA-plan zelf meenemen.

Theorie

 • huidziekten

Zelfstudie voor de volgende lesdagdelen

Blijf onderstaande boeken goed bestuderen:

V Theorie van de praktijk
V Richtlijnen, Hygiëne- en Arboregels in praktische situaties
V Nagelregulatietechniek & nagelwalproblemen

A Voeten en Nagels, handboek voor pedicures en podotherapeuten en andere voetspecialisten, BSvL / Johan Toonstra en Anton de Groot
A Ondernemersvaardigheden
A Antidruktechniek
A Orthesiologie

Dag 5

Leerdoelen

 • ABA-plan;
 • basis pedicurebehandeling;
 • nagelregulatietechnieken.

Demonstratie

 • kloven en ingroeiende nagels herkennen.

Praktijk

 • met externe cliënten;
 • ABA-plan zelf meenemen.

Op externe cliënten kan basisbehandeling worden uitgevoerd. (ABA-plan zelf meenemen). Een basis pedicurebehandeling houdt in: nagels evt. verdunnen, knippen, afwerken, reinigen, eelt verwijderen en eventueel likdoorn, kloven of ingroeiing behandelen.

Theorie

 • nagelregulatietechnieken.

Zelfstudie voor de volgende lesdagdelen

Blijf onderstaande boeken goed bestuderen:

V Theorie van de praktijk
V Richtlijnen, Hygiëne- en Arboregels in praktische situaties
V Nagelregulatietechniek & nagelwalproblemen
V Nagelreparatie- en prothesetechniek

A Voeten en Nagels, handboek voor pedicures en podotherapeuten en andere voetspecialisten, BSvL / Johan Toonstra en Anton de Groot
A Ondernemersvaardigheden
A Antidruktechniek
A Orthesiologie

Dag 6

Leerdoelen

 • basis pedicurebehandeling;
 • nagelregulatietechnieken.

Demonstratie

 • ross Fraser techniek;
 • plaktechnieken.

Praktijk

 • met externe cliënten;
 • ABA-plan zelf meenemen.

Theorie

 • nagelregulatietechnieken.

Zelfstudie voor de volgende lesdagdelen

Blijf onderstaande boeken goed bestuderen:

V Theorie van de praktijk
V Richtlijnen, Hygiëne- en Arboregels in praktische situaties
V Nagelregulatietechniek & nagelwalproblemen

A Voeten en Nagels, handboek voor pedicures en podotherapeuten en andere voetspecialisten, BSvL / Johan Toonstra en Anton de Groot
A Ondernemersvaardigheden
A Antidruktechniek
A Orthesiologie

Dag 7

Leerdoelen

 • nagelregulatietechnieken Ross Fraser en BS Spange, T-vormige Lugaclip;
 • nagelprothesetechniek.

Praktijk

 • met externe cliënten;
 • ABA-plan zelf meenemen.

Theorie

 • nagelprothesetechniek.

Zelfstudie voor de volgende lesdagdelen

Blijf onderstaande boeken goed bestuderen:

V Theorie van de praktijk
V Richtlijnen, Hygiëne- en Arboregels in praktische situaties
V Nagelregulatietechniek & nagelwalproblemen

A Voeten en Nagels, handboek voor pedicures en podotherapeuten en andere voetspecialisten, BSvL / Johan Toonstra en Anton de Groot
A Ondernemersvaardigheden
A Antidruktechniek
A Orthesiologie

Dag 8

Leerdoelen

 • nagelregulatietechnieken;
 • nagelprothesetechnieken gel en acryl.

Praktijk

 • met externe cliënten;
 • ABA-plan zelf meenemen.

Demonstratie

 • nagelprothesetechniek.

Zelfstudie voor de volgende lesdagdelen

Blijf t/m les 20 de onderstaande boeken goed bestuderen:

V Theorie van de praktijk
V Richtlijnen, Hygiëne- en Arboregels in praktische situaties
V Nagelregulatietechniek & nagelwalproblemen
V Risicovoeten 1, 2 en 3

A Voeten en Nagels, handboek voor pedicures en podotherapeuten en andere voetspecialisten, BSvL / Johan Toonstra en Anton de Groot
A Ondernemersvaardigheden
A Antidruktechniek
A Orthesiologie

Dag 9

Leerdoelen

 • basisbehandeling;
 • nagelprothesetechniek.

Praktijk

 • met externe cliënten;
 • ABA-plan zelf meenemen.

Theorie

 • nagelprothesetechnieken.

Dag 10

Leerdoelen

 • basisbehandeling;
 • nagelregulatietechnieken;
 • ziektebeeld Diabetes Mellitus.

Praktijk

 • met externe cliënten;
 • ABA-plan zelf meenemen.

Theorie

 • diabetische mellitus.

Dag 11

Leerdoelen

 • basisbehandeling;
 • nagelregulatietechnieken;
 • screeningsformulier en Simm’s classificatie, zorgprofielen.

Praktijk

 • met externe cliënten;
 • ABA-plan zelf meenemen.

Theorie

 • screeningsformulier, Simm’s classificatie, zorgprofielen.

Dag 12

Leerdoelen

 • screening risicovoet en vaststellen risico;
 • behandeling diabetescliënt;
 • nagelregulatie- en nagelprothesetechniek.

Praktijk

 • met externe diabetescliënten;
 • screeningsformulier zelf meenemen.

Theorie

 • screening risicovoet en vaststellen risico;
 • casus Risicovoet.

Dag 13

Leerdoelen

 • screening diabetescliënt;
 • behandeling diabetescliënt reumavoet (anti druk);
 • nagelregulatie- en nagelprothesetechniek.

Praktijk

 • met diabetescliënten;
 • screeningsformulier zelf meenemen.

Theorie

 • reumavoet (anti druk).

Dag 14

Leerdoelen

 • screening reumacliënt;
 • behandeling reumacliënt oncologische voet;
 • nagelregulatie- en nagelprothesetechniek.

Praktijk

 • met diabetescliënten;
 • screeningsformulier zelf meenemen.

Theorie

 • overige risicovoeten, oudere verwaarloosde, spastische voet.

Dag 15

Leerdoelen

 • screening risicovoet;
 • behandeling reumacliënt;
 • nagelregulatie- en nagelprothesetechniek.

Praktijk

 • met reumacliënten;
 • screeningsformulier zelf meenemen.

Theorie

 • oncologische voet.

Dag 16

Leerdoelen

 • praktijkproeve basisbehandeling.

Praktijk

 • met cliënten die voldoen aan de exameneisen waarbij een volledige basis behandeling kan worden uitgevoerd en alle technieken kunnen worden toegepast;
 • zelf ABA-plan meenemen.

Theorie

 • bespreking proeve en informatie examen.

Dag 17

Leerdoelen

 • screening risicovoet;
 • behandeling overige risicovoet;
 • nagelregulatie- en nagelprothesetechniek.

Praktijk

 • met risicocliënten.

Theorie

 • hart en bloedvaten.

Dag 18

Leerdoelen

 • screening risicovoet;
 • behandeling overige risicovoet;
 • nagelregulatie- en nagelprothesetechniek;
 • zenuwstelsel.

Praktijk

 • met risicocliënten.

Theorie

 • zenuwstelsel.

Dag 19

Leerdoelen

 • screening risicovoet;
 • behandeling overige risicovoet ;
 • nagelregulatie- en nagelprothesetechniek;
 • uitleg examen medisch pedicure.

Praktijk

 • met risicocliënten.

Theorie

 • uitleg examen medisch pedicure.

Dag 20

Leerdoelen

 • screening risicovoet;
 • behandeling overige risicovoet ;
 • nagelregulatie- en nagelprothesetechniek.

Praktijk

 • met cliënten waarop alle technieken kunnen worden toegepast.

Theorie

 • waar nog behoefte aan is.

Deel deze pagina