Echografie Practitioner Foot and Ankle

Algemene informatie

Onze opleiding tot Practitioner Foot and Ankle vormt een zeer uitgebreide en gedegen basis voor de voet- en enkelechografist in de eerste lijn en is de ideale vooropleiding voor de Advanced Practitioner. De opleiding bestaat uit 7 dagdelen van 4 uur + 3 lessen online + het examen.

Studenten werken gestructureerd door alle gebieden van de voet en enkel. Elk dagdeel komt er een gebied bij, puur praktijkgericht door vooral te doen onder leiding van betrokken docenten. Onze bijzondere lesmethoden stelt PRACTITIONER studenten in staat zich in slechts 10 lessen te ontwikkelen tot een voet- en enkelspecialist die beschikt over bijzondere kennis met betrekking tot echografietechnieken.

Voordeel

Een groot voordeel van onze echo-opleiding is dat u zelf de online lessen volgt op een willekeurig moment voor aanvang van de handson lessen. Het online gedeelte kunt u net zo vaak bekijken als u maar wilt. Daarmee is het frontaal lesgeven voor het grootste gedeelte verdwenen. Luisteren naar de docent kan ook thuis. De contacturen kunt u beter gebruiken om te oefenen met de probe in de hand en een docent die over uw schouder met u meekijkt.

Data en tijd

Momenteel kunt u zich niet inschrijven voor deze scholing. De volgende ronde start in september van de huidige jaargang. Wilt u op de hoogte gehouden worden wanneer de inschrijving voor de scholing in september start? Laat dan uw gegevens achter door op onderstaande knop te klikken.

Laat uw gegevens achter

Locatie

Hitachi Medical Systems B.V.
Edisonstraat 1A
2811 EM Reeuwijk

Kosten

€ 1790,00. Vrijgesteld van BTW.

Docenten

De lessen worden verzorgd door Robert Wonink als hoofddocent en Lisette de Graauw, beiden registerpodoloog en musculoskeletaal echografist, werkzaam in een focuskliniek voor bewegingszorg, gespecialiseerd in echografie voor de orthopedisch chirurg, gespecialiseerd in voet en enkel.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zijn extra docenten aanwezig. We hanteren als regel één docent op twee tafels.

Werkwijze

De opleiding Practitioner Voet en Enkel wordt verzorgd door de Nederlandse Echografie Academie. De contactlesuren vinden plaats op de campus van Mediq, locatie De Meern aan de Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern. De lessen worden gegeven op de middag en de aansluitende avond, tenzij anders aangegeven. De lestijden zijn van 13.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur.

De opleiding heeft een looptijd van 2 maanden, inclusief roostervrije weken.

Tijdens de opleiding wordt zowel zelfstandig als in groepen gewerkt. Er wordt deelgenomen aan:

Online hoorcollege

Deze lessen worden individueel thuis gevolgd. In de colleges wordt de lesstof aan de hand van een PowerPoint uitgelegd, moeilijke onderdelen worden nader verklaard.

Praktijkles

Praktijklessen worden verzorgd in het skillslab waar meerdere echosystemen staan. Gedurende een praktijkles werken de studenten in kleine groepjes. Deze bijeenkomsten bestaan uit een instructie, een demonstratie en het onder begeleiding uitvoeren van (een deel van) het onderzoek. Er wordt aandacht besteed aan de diverse manieren waarop het mogelijk is om structuren echografisch af te beelden.

Zelfstudie

Door middel van zelfstudie maakt de student zich de stof (individueel) eigen. Dit gebeurt door het bestuderen van verschillende bronnen maar ook door het uitvoeren van opdrachten en/of het opdoen van ervaring op de werkvloer.

Waar bestaat deze opleiding uit?

 1. Echofysica, noodzakelijk om het echobeeld te begrijpen en uw beeldinstellingen goed te zetten
 2. Echografische anatomie; herkennen van structuren
 3. Klinische anatomie voet en enkel; per regio
 4. Echografische anatomie; normale beelden; per regio
 5. Pathologie voet en enkel; per regio
 6. Echografie van pathologie voet en enkel; per regio
 7. Verslaglegging van een diagnostisch echo-onderzoek en van targetechografie
 8. Examen

De cursus Practitioner is de ideale vooropleiding voor de vervolgcursus Advanced practitioner.

Onderzoeksvaardigheden

 • Het uitvoeren van een grondig echografisch onderzoek in verschillende vlakken.
 • Normale ultrasone anatomie en veelvoorkomende normale varianten.
 • Spieren en pezen van voet en enkel herkennen.
 • Tendinopathie en partiele en totale rupturen van de achillespees en peroneus pezen herkennen.
 • Gewrichtseffusie en corpora libera herkennen.
 • Fasciitis plantaris herkennen en typeren.
 • Ganglia herkennen en onderscheiden van massief ruimte-innemende laesies.
 • Artrogene hydrops herkennen.
 • Enkelbandletsels herkennen.

Pathologie van voet en enkel

Aan bod komen onder andere:

Tendinopathie, partiële en totale ruptuur van de achillespees; bursa retrocalcaneare, vetlichaam van Kager, peeslaesies peroneus pezen; effusie bovenste spronggewricht kraakbeen en cortex en corpora libera; fasciitis plantaris; hielspoor; bovenste spronggewricht vanaf ventraal en vanaf dorsomediaal, lig. talofibulare anterius en het lig. calcaneofibulare; ossale afwijkingen tibia en fibula en talusrol.

Kennis en vaardigheden

 • Andere diagnostische technieken
  • Zich bewust zijn van alternatieve diagnostische methoden met inbegrip van klinisch onderzoeken en beeldvormende technieken.
  • Vergelijkende nauwkeurigheid van alternatieve technieken herkennen.
  • Herkennen wanneer door te gaan naar andere beeldvormende onderzoeken na echografisch onderzoek.
 • Kennis van de elementaire fysica
  • De echografie apparatuur instellen om een zo optimale beeldkwaliteit te verkrijgen.
  • Een juiste keus van apparatuurinstelling kunnen maken en dit theoretisch kunnen onderbouwen.
  • Interactie van ultrageluid in weefsel te kunnen benoemen en verklaren.
  • Artefacten herkennen, benoemen, oorzaak motiveren en zo mogelijk te voorkomen.
  • De veiligheid bij het gebruik van echografie te waarborgen.
  • De theorie achter Doppler onderzoek begrijpen.
 • De verschillende echografische technieken gebruiken en juist interpreteren.
 • In staat zijn om relevante echografische Doppler onderzoeken uit te kunnen voeren op het MSU-systeem, inclusief spectrale, kleuren en power Doppler.
 • Kennis van innovatieve en geavanceerde technieken en deze kunnen toepassen en juist interpreteren.
 • Beeldkwaliteit optimaliseren.
 • Bekend met de geldende veiligheidsrichtlijnen voor zowel de patiënten als de apparatuur en deze kunnen toepassen.
 • Bekend met het ALARA (As Low As Reasonable Achievable) principe en daarnaar handelen.
 • Klinisch redeneren
  • Een anamnese zelfstandig afnemen.
  • Een relatie leggen tussen het klachtenpatroon en de verkregen beelden.
  • De klinische waarde van de verkregen beelden inschatten.
  • Een kritisch en onafhankelijk oordeel vormen.
  • De echobeelden correct interpreteren.
  • Afhankelijk van de urgentie zelfstandig de benodigde vervolgstappen ondernemen.
 • Verslaglegging
  • Een diagnostisch verslag opstellen.
  • Systematisch werken.
  • Een effectieve informatieoverdracht hanteren.
  • Bevindingen met de aanvrager, kliniek of andere medische professionals (multidisciplinair) communiceren.
  • Advies uitbrengen over verwijzing van de patiënt of herhaling van het echografisch onderzoek over een bepaalde periode.
 • Beeldherkenning
  • Anatomie herkennen en benoemen.
  • Pathologie herkennen en benoemen.
  • Varianten herkennen en benoemen.
  • Verbanden leggen.

Toelatingseisen en benodigdheden

 • U beschikt al voor aanvang van de eerste les over een goed echosysteem waarmee u gedetailleerd alle structuren van de voet in beeld kunt brengen, maar hebt nog niet veel in de voet en enkel gekeken. U kijkt wel eens mee met iemand die de voet en enkel echografeert en wil zelf ook aan de slag.
 • U beschikt over naslagwerken voor echografie van voet en enkel.

Opleidingskwaliteit

Onze opleiding is geaccrediteerd door de NVvP en het KABIZ.

Deze opleiding is toereikend voor het beginnen van een professionele carrière in de echografie van voet en enkel. Als professional bent u na deze opleiding in staat om targetecho’s en diagnostische echo’s te maken van voet en enkel van de meest voorkomende pathologie en daar verslag van te doen. Het is verstandig om na deze cursus eerst praktijkervaring op te doen en pas daarna de cursus Advanced Practitioner te gaan volgen.

Online gedeelte

Wij hebben een aparte huiswerkcursus ontwikkeld voor het gedeelte anatomie. U kunt het net zo vaak bekijken als u maar wilt; u kunt vooruit- en achteruitspoelen en/of delen overslaan. De cursus is ingedeeld naar regio.

Ik wil deze opleiding volgen, hoe werkt het?

 1. U klikt op de inschrijfknop onderaan deze pagina.
 2. U vult het formulier in met uw gegevens.
 3. U klikt op de knop betalen waarna u wordt doorverwezen naar de betaalmodule.
 4. U dient het bedrag over te maken via iDeal.
 5. Na betaling ontvangt u van ons een betaal- en deelnamebevestiging en wordt u gebeld om uw wensen door te geven.

Inschrijven

Momenteel kunt u zich niet inschrijven voor deze scholing. De volgende ronde start in september van de huidige jaargang. Wilt u op de hoogte gehouden worden wanneer de inschrijving voor de scholing in september start? Laat dan uw gegevens achter door op onderstaande knop te klikken.

Laat uw gegevens achter